DUSZPASTERSTWO

Polaków w Wexford

Pokój i dobro

Kancelaria

Chrzest Święty

Z tego powodu, że Duszpasterstwo Polaków włączone jest formalnie w parafie irlandzkie, po ustaleniu terminu z duszpasterzem, należy zgłosić się do kancelarii parafii irlandzkiej, aby tam dopełnić formalności.

Chrzest zawsze powinni zgłaszać rodzice dziecka, może być jedno z nich.

Rodzice sami winni być praktykującymi katolikami, prowadzącymi życie sakramentalne (ślub kościelny, systematyczna spowiedź, uczestnictwo w niedzielnej Mszy św., przyjmowanie Komunii św.).

Czasami z powodu różnych życiowych zagubień, te sprawy nie wyglądają dobrze. Wtedy należy dążyć, jeśli to możliwe, do uporządkowania własnego życie religijnego, zanim poprosi się u udzielenie chrztu własnemu dziecku.

Zawsze koniecznym warunkiem jest uzasadniona nadzieja, że dziecko zostanie wychowane po katolicku.

Chrzestni: winni być praktykującymi katolikami (od tej zasady nie ma odstępstwa zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego). Znaczy to: jeśli są w związku małżeńskim – musi być ślub kościelny. Jeśli są stanu wolnego – muszą mieć bierzmowanie. W uzasadnionych przypadkach obowiązek chrzestnego może pełnić jedna osoba.

Ślub

jeżeli ślub ma być zawarty w Polsce, a formalności chcemy załatwić w Irlandii – potrzeba:

– po podjęciu decyzji o zawarciu małżeństwa zgłosić się do duszpasterza około 6 miesięcy wcześniej.

– wcześniej trzeba ukończyć kurs przedmałżeński

– oraz wybrać świadectwo chrztu (z aktualną datą, nie może być stare)

– przedstawić druk potwierdzający stan wolny