DUSZPASTERSTWO

Polaków w Wexford

Pokój i dobro

Ryszard Stefaniuk

Podziel się tym

Facebook
Email
WhatsApp

Opłatki na Wieczerzę Wigilijną 2020

Łamanie się opłatkiem podczas Wieczerzy Wigilijnej to przepiękną polska
tradycja. Przypomina nam ona o dzieleniu się chlebem podczas Ostatniej
Wieczerzy z Jezusem czyli nawiązuje do Eucharystii. Przystąpmy do tego
obrzędu z czystym sercem – jak czysty i biały jest opłatek. To bardzo ważny i
święty wieczór! Niech będzie okazją do pojednania i wybaczenia sobie
urazów krzywd. Niech zapanuje w rodzinach, wśród znajomych i rodaków
pokój i radość. Pobłogosławione opłatki można będzie nabyć po każdej
Mszy Św. we wszystkich punktach duszpasterskich w najbliższy weekend
tzn. 19/20 grudnia 2020 oraz w klasztorze w Wexford w każdej chwili.