DUSZPASTERSTWO

Polaków w Wexford

Pokój i dobro

Ryszard Stefaniuk

Podziel się tym

Facebook
Email
WhatsApp

Opłatki na Wieczerzę Wigilijną 2021

Łamanie się opłatkiem podczas Wieczerzy Wigilijnej to przepiękna polska
tradycja. Przypomina nam ona o dzieleniu się chlebem podczas Ostatniej
Wieczerzy czyli nawiązuje do Eucharystii. Przystąpmy do tego obrzędu z
czystym sercem – jak czysty i biały jest opłatek. To bardzo ważny i święty dla
nas wieczór! Niech będzie okazją do pojednania i wybaczenia sobie urazów i
krzywd. Niech zapanuje w rodzinach, wśród znajomych i rodaków pokój i
radość.

Pobłogosławione opłatki można będzie nabyć po każdej Mszy Św.
we wszystkich punktach duszpasterskich w najbliższy weekend tzn. 11/12
oraz 18/19 grudnia 2021 oraz w klasztorze w Wexford w każdej chwili.

Błogosławionych pełnych ciepła i miłych spotkań Świąt Bożego Narodzenia.