DUSZPASTERSTWO

Polaków w Wexford

Pokój i dobro

Picture of Ryszard Stefaniuk

Podziel się tym

Facebook
Email
WhatsApp

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Moi Kochani ! w najbliższą niedzielę będziemy obchodzili Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Święto to ustanowił nasz Ojciec Święty Jan Paweł II. Główną inspiracją dla ustanowienia tego święta stanowiło ogromne pragnienie Pana Jezusa, które przekazała s. Faustyna. ,, Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699)”. Dlatego też w tym wyjątkowym dniu można otrzymać łaski Miłosierdzia Bożego. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar”.
Mając jeszcze w sercu ostatnie dni Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa, zapraszam serdecznie do wspólnej modlitwy w tym szczególnym dniu Miłosierdzia Bożego. Oddajmy Bogu chwałę, który oddał swojego Syna za nas i nasze grzechy.
Z modlitwą o. Ryszard